Samenwerking

Om het slachtoffer zo goed en zo breed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het behandelen en het verhalen van zijn of haar schade, is Letsel.nl samenwerkingsverbanden aangegaan met onderstaande organisaties. Deze samenwerkingsverbanden gelden natuurlijk ook voor Bedrijfsongeval.nl.

Letsel.nl en A1 Advocatuur

Niet iedere advocaat is een letselschade advocaat en de ene letselschade advocaat is de andere niet.

Naast de vereiste deskundigheid is ervaring een belangrijk aspect in de behandeling van een letselschade. Verreweg het merendeel van de letselschades komt door onderhandelingen tot een goed einde. De rechter komt er vaak niet aan te pas. Om uw zaak tot een goed einde te laten komen speelt ervaring een belangrijke rol.

Maar soms is het wel eens nodig om de hulp van de rechter in te roepen. Dat kan gaan om de aansprakelijkheid. Of soms om de vraag, of de klachten, die na het ongeval of na een medische fout zijn opgetreden, wel door het ongeval zijn veroorzaakt. Of welk inkomen het slachtoffer zou hebben kunnen verdienen, als hem of haar het ongeval niet was overkomen of de medische fout niet was gemaakt. Ook in dit soort zaken speelt ervaring een belangrijke rol. Welke argumenten moeten wel en welke argumenten moeten niet in de procedure worden gebruikt. Daarnaast is een grondige kennis van de rechtspraak uiteraard van zeer groot belang. En vooral ook het bijhouden van die kennis.

A1 Advocatuur in Amersfoort beschikt over deze kennis. Dat niet alleen, reeds meer dan 35 jaar is zij op dit vakgebied bezig. Ze kunnen ook niks anders, bij wijze van spreken.

En om die reden is Letsel.nl een samenwerking aangegaan met A1 Advocatuur. Als in uw zaak een advocaat moet worden ingeschakeld dan plegen wij met A1 Advocatuur en samen met u, overleg over de kansen. Ook maken wij met A1 Advocatuur afspraken over de te maken kosten. Meestal zal Letsel.nl deze kosten voorfinancieren zodat u zich hierover geen zorgen behoeft te maken.

Meer informatie over A1 Advocatuur kunt u vinden op haar website www.a1advocatuur.nl . U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via telefoon: 033 453 53 63 of per e-mail: .

Uiteraard kunt u ook Letsel.nl bellen of een e-mail sturen. Wij brengen u graag in contact met A1 Advocatuur.

Nederlands Rekencentrum Letselschade

Bij personenschade zijn de belangrijkste schadeposten de ziektekosten, smartengeld en de inkomensschade (verlies van arbeidsvermogen is juridisch juister). Inkomensschade is meestal verreweg de grootste schadepost. Bij blijvend letsel, dus bij toekomstige letselschade, zijn dit ingewikkelde berekeningen. Het Nederlands Rekencentrum Letselschade (NRL) verzorgt voor heel Nederland de berekeningen van deze inkomensschade. De schadeberekening is de rekenkundige uitwerking van de door de NRL-opdrachtgever aangeleverde uitgangspunten. Deze schadeberekening bevat de levenslange -tot in de verre toekomst- veronderstelde situatie van het slachtoffer, zowel in de situatie indien het ongeval niet had plaatsgevonden als in de situatie met het ongeval. Op grond van de door de opdrachtgever aangegeven veronderstellingen over die toekomst analyseert het NRL deze twee situaties en werkt deze uit in financieel en rekenkundig opzicht.

Ik wil advies over…